Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo lớp phủ bảo vệ thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và hydrotalxit mang ức chế ăn mòn
Authors: Nguyễn Thùy Dương
Advisor: Trịnh Anh Trúc
Keywords: Chế tạo phủ bảo vệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng hợp phụ gia hydrotalxit mang ức chế ăn mòn. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất, khả năng giải phóng ức chế ăn mòn của hydrotalxit biến tính. Chế tạo lớp phủ epoxy nanocompozit chứa hydrotalxit và hydrotalxit biến tính. Nghiên cứu cấu trúc của lớp phủ epoxy nanocompozt chứa hydrotalxit. Nghiên cứu khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ chế tạo bằng phương pháp tổng trở điện hóa.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4538
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255330.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255330-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 105,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.