Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Fe3O4 / Chitosan và định hướng ứng dụng làm chất hấp phụ kim loại năng trong dung dịch nước
Authors: Lê Thị Thanh Hà
Advisor: Trần Đại Lâm
Keywords: Chế tạo vật liệu Nano; Ứng dụng vật liệu Nano
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu sơ lược về hiện trạng ô nhiễm môi trường nước hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. Một số phương pháp nghiên cứu lựa chọn phương pháp để nghiên cứu thực tế. Lựa chọn phương pháp để tổng hợp mẫu. Mẫu tổng hợp thử nghiệm để hấp phụ các kim loại nặng Cr(VI) và Á(V). Thử nghiệm với mẫu nước trong thực tế. Nghiên cứu quá trình giải hấp và thu hồi vật liệu. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4539
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255331.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255331-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.