Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo hình dáng phần dưới cơ thể học sinh nữ lứa tuổi 15 - 17 ở Hà Nội
Authors: Lê Thị Sim
Advisor: Trần Bích Hoàn
Keywords: Nhân trắc học; Nghiên cứu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan các hệ thống cỡ số trên thế giới và Việt Nam. Phân loại cơ thể người. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em lứa tuổi 15 -17. Phương pháp nghiên cứu. Các công thức áp dụng trong xử lý số liệu nhân trắc may. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Xử lý và phân tích các kết quả nghiên cứu
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/454
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254154.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254154-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 238,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.