Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình quản lý chất thải nguy hại tại các cơ sở đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Authors: Nguyễn Xuân Sang
Advisor: Hoàng Thị Thu Hương
Keywords: Quản lý chất thải
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy tại Hải Phòng. Đánh giá hiện trạng, nhu cầu về quản lý chất thải nguy hại tại các cơ sở đóng tàu trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. Xây dựng chương trình quản lý chất thải nguy hại cho các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thủy ở Hải Phòng.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4540
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255590.pdf
    Restricted Access
  • Size : 780,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255590-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.