Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu loại bỏ các cation kim loại (Cu2+,Ni2+,Pb2+,Zn2+) trong dung dịch mạ chromium thải bằng phương pháp trao đổi ion nhằm thu hồi dung dịch mạ
Authors: Dương Thị Thùy Linh
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Dòng thải mạ điện
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về dòng thải mạ điện chứa crom và các phương pháp xử lý. Quy trình thực hiện. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4541
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255598.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255598-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 251,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.