Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý màu nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp ozon quy mô hộ gia đình ở làng nghề Vạn Phúc
Authors: Vũ Thị Bích Ngọc
Advisor: Nghiêm Trung Dũng
Trịnh Lê Hùng
Keywords: Xử lý nước thải
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ngành dệt và các phương pháp xử lý màu của nước thải dệt nhuộm. Thực nghiệm. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4544
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255610.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.