Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng tái sử dụng nước thải nhà máy sản xuất đường. Đề xuất các giải pháp xử lý và tái sử dụng nước thải áp dụng cho một nhà máy đường thuộc tỉnh Thanh Hóa phục vụ tưới tiêu nông nghiệp
Authors: Nguyễn Thị Thắm
Advisor: Mai Trịnh Thành
Keywords: Tái sử dụng nước thải
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan ngành công nghiệp sản xuất mía đường và các vấn đề môi trường. Phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Đề xuất phương án hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải Nhà máy cồn Lam Sơn đạt tiêu chuẩn tưới tiêu.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4545
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255613.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255613-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 160,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.