Thông tin tài liệu


Title: Kiểm kê thải lượng các nguồn ô nhiễm vào hệ thống sông Sặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Authors: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Advisor: Nguyễn Phạm Hồng Liên
Nghiêm Trung Dũng
Keywords: Nước sông ô nhiễm
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về lưu vực sông Sặt. Phương pháp nghiên cứu. Thải lượng các nguồn thải và hiện trạng môi trường nước trên lưu vực sông Sặt. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Sặt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4546
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255629.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255629-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 136,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.