Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải nhằm xây dựng tiêu chí đánh giá lò đốt chất thải nguy hại hiện đạng áp dụng tại Việt Nam. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý
Authors: Lê Thị Thu Hiền
Advisor: Lý Bích Thủy
Keywords: Xử lý chất thải; Ứng dụng lò đốt
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về các vấn đề nghiên cứu. Phương pháp luận đánh giá công nghệ xử lý chất thải. Hiện trạng công nghệ đốt chất thải nguy hại ở một số cơ sở đã được lựa chọn đánh giá. Đánh giá công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp đốt cho các cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã lựa chọn.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4547
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255690.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255690-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 257,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.