Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Bắc Giang
Authors: Ngô Văn Quang
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Tưởng Thị Hội
Keywords: Quản lý chất thải
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chất thải nguy hại. Hiện trạng quản lý chất thải nguy hại của tỉnh Bắc Giang. Đề xuất kế hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn nguy hại của tỉnh Bắc Giang.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4548
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255698.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255698-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.