Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước phục vụ quy hoạch bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy
Authors: Nguyễn Thị Kim Oanh
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Bảo vệ môi trường nước sông
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết đánh giá sức chịu tải ô nhiễm của môi trường nước lưu vực sông và mô hình Mike 11. Tổng quan lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Áp dụng mô hình để tính toán khả năng chịu tải lưu vực sông Nhuệ - Đáy.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4549
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255699.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255699-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 213,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.