Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng môi trường các khu công nghiệp Thành phố Hải Phòng. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Đồ Sơn
Authors: Võ Hoàng Hà
Advisor: Đinh Văn Huỳnh
Keywords: Xứ lý nước thải; Nước thải khu công nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tình hình phát triển của các khu công nghiệp và các vấn đề môi trường liên quan. Hiện trạng môi trường nước thải Khu công nghiệp Hải Phòng. Đắc điểm Khu công nghiệp Đồ Sơn - lựa chọn công nghệ xử lý nước thải. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải. Dự toán chi phí quản lý và vận hành.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4551
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255724.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255724-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.