Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp xử lý rác thải sinh hoạt cho các thị trấn, thị tứ vùng Đồng bằng Sông Hồng
Authors: Đỗ Thành Cao
Advisor: Vũ Thị Thanh Hương
Keywords: Xử lý rác thải sinh hoạt
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công tác quản lý rác thải sinh học nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn cho các thị trấn, thị tứ vùng Đồng bằng Sông Hồng. Hiện trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Quất Lâm. Các giải pháp tổ chức, quản lý trong gom xử lý rác thải thị trấn Quất Lâm. Bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn cho các thị trấn, thị tứ vùng Đồng bằng Sông Hồng.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4553
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255729.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255729-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 220,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.