Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phân loại đặc điểm cơ thể sinh viên nam lứa tuổi 21 trường cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex
Authors: Nguyễn Trung Hiếu
Advisor: Trần Bích Hoàn
Keywords: Nhân trắc học; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lịch sử và quá trình phát triển của nghiên cứu nhân trắc học trong và ngoài nước. Phương pháp đo, phương pháp nghiên cứu, xác định các mốc đo và các kích thước cần đo và các tiêu chuẩn kiểm tra khi đo. Nêu lên phương pháp xử lý số liệu: loại số thô, số lạc, thống kê các số liệu và tính tương quan các kích thước. Nghiên cứu và bàn luận.
Description: Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4589
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255689.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.