Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu năng phần mềm xử lý song song trên hệ thống kết hợp CPU và GPU
Authors: Nguyễn Văn Quyết
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm xử lí song song; Năng xuất xử lí song song
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về hệ thống xử lý song song và đánh giá hiệu năng. Giải pháp kỹ thuật đánh giá hiệu năng phần mềm xử lý song song. Áp dụng đánh giá hiệu năng vào bài toán N-Body. Đánh giá kết quả đo hiệu năng.Kết luận chung.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4606
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

164

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271246.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271246-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271246-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.