Thông tin tài liệu


Title: Logic mệnh đề miền giá trị chân lý dựa trên đại số gia tử mịn hóa
Authors: Vũ Thị Khánh vân
Advisor: Trần Đức Khánh
Keywords: Luận văn
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đặt vấn đề và định hướng giải pháp. Cơ sở lý thuyết chung. Logic mệnh đề với miền giá trị chân lý sinh bởi đại số gia tử mịn hóa.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4615
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255608.pdf
    Restricted Access
  • Size : 410,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255608-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.