Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật mô phỏng màu sắc và cấu trúc ứng dụng trong thiết kế mẫu vải dệt kim
Authors: Vũ Văn Hiếu
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Dệt kim; Tạo mẫu; Thiết kế
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về màu sắc, cấu trúc trong kỹ thuật đồ họa và ứng dụng trong bài toán thiết kế mẫu vải. Xây dựng thuật toán. Áp dụng trong thiết kế một số mẫu vải.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4620
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

123

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255634.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255634-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.