Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình dịch vụ trên mạng di động 3G và xây dựng ứng dụng thử nghiệm
Authors: Nguyễn Quang Hưng
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Dịch vụ mạng di động
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng di động 3G. Mô hình dịch vụ trên mạng 3G. Giới thiệu dịch vụ Mobile TV và Mobile Internet, cài đặt thử nghiệm. Đánh giá nhược điểm của mô hình dịch vụ hiện tại và đưa ra mô hình dịch vụ cải tiến.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4624
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271223.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271223-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 200,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.