Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng SlamII phục cho kỹ thuật mô hình mô phỏng trong sản xuất công nghiệp
Authors: Nguyễn Ngọc Thúy
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Nguyễn Thành Nhân
Keywords: Ứng dụng kĩ thuật mô phỏng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về mô hình mô phỏng. Lý thuyết chung về mô hình mô phỏng. Giới thiệu một số phần mềm mô phỏng. Ngôn ngữ mô phỏng SLAM 2. Ứng dụng ngôn ngữ mô hình mô phỏng SLAM 2 trong sản xuất.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4641
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255117.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255117-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 114,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.