Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng giao diện AWESIM phục vụ cho kỹ thuật mô hình, mô phỏng trong sản xuất công nghiệp
Authors: Nguyễn Duy Trinh
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Nguyễn Thành Nhân
Keywords: Ứng dụng mô phỏng trong công nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về mô hình mô phỏng. Giới thiệu một số ứng dụng của mô hình mô phỏng. Giới thiệu về hệ thống Slamii và môi trường Awesim. Mô phỏng dây chuyền sản xuất lắp ráp cụm đèn sau xe ô tô.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4642
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255124.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.