Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ không đảm bảo đo khi đo Profile bề mặt sử dụng máy đo 3 chiều Smart CMM
Authors: Nguyễn Ánh Dương
Advisor: Nguyễn Thị Phương Mai
Keywords: Máy đo tọa độ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phương pháp đo thông số hình học chi tiết máy và đánh giá độ không đảm bảo đo. Kết cấu máy đo tọa độ 3 chiều CMM giới thiệu chung về máy Smart CMM - X500. Phương pháp lấy số liệu đo phân tích và xử lý số liệu trên máy đo CMM.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ chế tạo cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4643
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận văn.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt Luận văn.pdf
    Restricted Access
  • Size : 256,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.