Thông tin tài liệu


Title: NGHIÊN CỨU BÔI TRƠN VÀ KHẢO SÁT HƢ HỎNG DO MỎI Ổ LĂN
Authors: Đinh Công Thạo
Advisor: Trần Thị Thanh Hải
Keywords: Bôi trơn; ổ lăn
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ học tiếp xúc Hertz. Bôi trơn ổ lăn và các dạng hư hỏng. Khảo sát hư hỏng do mỏi ổ lăn.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ chế tạo cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4644
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255416.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255416-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 174,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.