Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp tối ưu hóa chế độ cắt cho gia công phay và thực nghiệm áp dung.
Authors: Nguyễn Đăng Dũng
Advisor: Bành Tiến Long
Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Máy phay
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gia công máy phay. Chất lượng chỉ tiêu đánh giá chất lượng bề mặt của chi tiết gia công. Tối ưu hóa chế độ cắt cho gia công phay theo hàm mục tiêu chất lượng bề mặt. Thực nghiệm tối ưu hóa chế độ cắt cho gia công théo C45 bằng dao phay ngón. Kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4647
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255464.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255464-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 100,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.