Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô hình mô phỏng trong công nghiệp để sử dụng hợp lý các thiết bị trong dây chuyền sản xuất tự động
Authors: Thái Văn Trọng
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Nguyễn Thành Nhân
Keywords: Ứng dụng công nghệ mô phỏng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về kỹ thuật mô hình mô phỏng. Phương pháp mô hình mô phỏng các hệ thống sản xuất. Các ngôn ngữ mô hình mô phỏng. Ứng dụng mô hình mô phỏng trong dây chuyền sản xuất tự động.
Description: Luận văn thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4649
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255120.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.