Thông tin tài liệu


Title: Nhận dạng người nói
Authors: Cung Văn Ngọc
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Công nghệ; Nhận dạng tiếng nói
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu lý thuyết âm thanh và tiếng nói. Lý thuyết nhận dạng tiếng nói. Nhân dạng người nói bằng mạng nơ ron nhân tạo. Xây dựng mô hình nhận dạng người nói bằng mạng nơ ron nhân tạo.
Description: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4685
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254796.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254796-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 190,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.