Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng các hệ thống CDMA đa sóng mang
Authors: Nguyễn Bình Dương
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Hệ thống thông tin; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.
Description: Luận văn thạc sĩ Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4709
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255044.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255044.TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.