Thông tin tài liệu


Title: Điều chỉnh điện áp trong lưới điện phân phối
Authors: Trần Trung Hiếu
Advisor: Trần Bách
Keywords: Mạng điện; Điện áp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lưới điện phân phối chất lượng điện áp trong lưới điện phân phối, các vấn đề về chất lượng điện áp, điều chỉnh điện áp trong lưới điện, áp dụng tính toán trong lưới điện phân phối.
Description: Luận văn thạc sĩ Kĩ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4716
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255089.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255089.TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 161,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.