Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng đặc tính kéo của ô tô có truyền động thủy lực
Authors: Nguyễn Thị Hoa
Advisor: Lương Ngọc Lợi
Keywords: Truyền động thủy lực; Ô tô
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống truyền lực ô tô. Phương pháp tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí. Phương pháp tính toán sức kéo ô tô có truyền động thủy lực.
Description: Luận văn thạc sĩ Vật lí kĩ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4730
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255332.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255332-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.