Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lý thuyết về các giải pháp cân bằng cơ cấu phẳng và không gian
Authors: Nguyễn Ngọc Hà
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Lực; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về cân bằng động lực cơ cấu. Cơ sở lý thuyết về thiết lập các điều kiện cân bằng khối lượng. Các ví dụ áp dụng.
Description: Luận văn thạc sĩ Vật lí kĩ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4732
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255334.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255334-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.