Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng lên hiệu suất khử chất màu hoạt tính của nước thải dệt nhuộm trên vật liệu oxit nano MgO và nghiên cứu động học phản ứng khử màu
Authors: Vi Phương Dung
Advisor: Nguyễn Kim Ngà
Keywords: Thuốc nhuộm; Khử hoạt tính
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về thuốc nhuộm và các phương pháp xử lý thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt vải. Các phương pháp thực nghiệm và nghiên cứu cấu trúc. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn thạc sĩ Hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4737
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255339.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255339-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 98,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.