Thông tin tài liệu


Title: Quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Yên Bái và biện pháp giảm thiểu
Authors: Nguyễn Đức Huy
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Chất thải rắn
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn y tế. Nêu hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đề xuất giải pháp quản lý và giảm thiểu chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4750
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273597.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273597-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 269,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.