Thông tin tài liệu


Title: Về một phương pháp điều khiển dự báo thích nghi mờ cho đối tượng phi tuyến bất định
Authors: Trần Quang Tuấn
Advisor: Phan Xuân Minh
Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Điều khiển dự báo phi tuyến; Điều khiển dự báo thích nghi mờ; Hệ đa cấu trúc
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Luận án trình bày tổng quan về điều khiển dự báo phi tuyến, điều khiển dự báo thích nghi mờ, phương pháp điều khiển dự báo thích nghi mờ cho hệ đa cấu trúc từ đó đề xuất các kiến nghị.
Description: Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu. Mã số: 62526005
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4766
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139959.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139959-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 514,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.