Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học xử lý tuần hoàn nước thải trong ương nuôi cá biển
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: Trần Văn Nhân
Nguyễn Đức Cự
Keywords: Lọc sinh học; Hệ thống RAS; Xử lý nước thải; Nuôi cá biển
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày công nghệ lọc sinh học ngập nước trong hệ thống RAS, cơ sở lý thuyết và thực nghiệm ứng dụng bể lọc SBF trong hệ thống RAS xử lý tuần hoàn nước nuôi giống cá biển, vật liệu và phương pháp nghiên cứu ứng dụng bể lọc SBF trong hệ thống RAS tại Việt Nam và đưa ra kết quả.
Description: Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Công nghệ Môi trường nước và Nước thải ; Mã số: 62.85.06.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4777
Appears in Collections:Tz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139967.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139967-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 972,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.