Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về tập mờ loại hai đại số gia tử
Authors: Phan Anh Phong
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Tập mờ; Đại số gia tử
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các kiến thức về tập mờ, đại số gia tử. Các phép toán với các giá trị chân lý ngôn ngữ. Tập mờ loại hai đại số gia tử. Một phương pháp xây dựng hệ logic mờ loại hai đại số gia tử. Kết quả và bàn luận.
Description: Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin ; Mã số 62.48.05.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4778
Appears in Collections:Ts-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

115

VIEWS & DOWNLOAD

1279

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139968.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139968-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 774,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.