Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống tự động thu nhận, xử lý dữ liệu bệnh án điện tử và ứng dụng tại Việt Nam
Authors: Vũ Duy Hải
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Dữ liệu bệnh án điện tử; Xử lý thông tin y tế
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về xử lý thông tin y tế và đề xuất các phương pháp đánh giá quá trình điện tử hóa dữ liệu bệnh án. Thiết bị sinh dữ liệu bệnh án điện tử và đánh giá hiện trạng tại các bệnh viện. Xây dựng hệ thống tự động thu nhận dữ liệu bệnh án điện tử từ các thiết bị y tế và đánh giá chất lượng dữ liệu sau thu nhận. Đề xuất mô hình hệ thống tự động thu nhận xử lý dữ liệu bệnh án điện tử đa phương tiện và đánh giá khả năng ứng dụng tại Việt Nam.
Description: Luận văn (Tiến sĩ kỹ thuật) - Ngành Kỹ thuật điện tử - Mã số: 62.52.70.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4784
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139974.pdf
    Restricted Access
  • Size : 15,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139974-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.