Thông tin tài liệu


Title: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Vân Anh
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Chuyển giao công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Phân tích thực trạng các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam. Phương pháp phân tích các nhân tố khám phá exploratory factor analysis - EFA tác động đến các hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ. Giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ ở Việt Nam.
Description: Luận văn (Tiến sĩ kinh tế) - Ngành Kinh tế công nghiệp - Mã số 62.31.09.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4785
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139975.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139975-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 756,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.