Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu dự báo cầu đào tạo lái xe ô tô của Việt Nam đến năm 2020
Authors: Lê Thanh Tùng
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Dự báo nhu cầu; Đào tạo lái xe
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Cơ sở lý luận của dự báo cầu đào tạo lái xe ô tô. Xây dựng hàm cầu đào tạo lái xe ô tô của Việt Nam. Dự báo cầu đào tạo lái xe ô tô của Việt Nam đến năm 2020
Description: Luận án (Tiến sĩ kinh tế) - Ngành Kinh tế công nghiệp - Mã số: 62.31.09.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4788
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

177

Files in This Item:
Thumbnail
 • 133980-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 502,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139980.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.