Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định tiến độ thi công công trình có tính đến yếu tố bất định. Áp dụng đối với một số công trình ở Việt Nam
Authors: Trần Hữu Lân
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Tiến độ thi công công trình; Yếu tố bất định
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về xác định tiến độ thi công công trình có tính đến yếu tố bất định. Xác định tiến độ thi công công trình có tính đến yếu tố bất định theo phương pháp dự báo xác suất. Áp dụng phương pháp dự báo xác suất Kalman xác định tiến độ một số công trình thực tế ở Việt Nam.
Description: Luận án (Tiến sĩ kinh tế) - Ngành Kinh tế học - Mã số : 62.31.03.01
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4790
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139982.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139982-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 793,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.