Ts-Cơ khí động lực (92)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92

 • 332753-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Tuấn Thành;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Trần Anh Trung (2023)

 • Tổng quan về tiêu thụ nhiên liệu và ô nhiễm môi trường, động cơ cháy ở nhiệt độ thấp, công nghệ chuyển đổi động cơ diesel sang động cơ RCCI; cơ sở lý thuyết quá trình hình thành hỗn hợp và cháy trong động cơ RCCI; chuyển đổi động cơ diesel 1 xy lanh sang động cơ RCCI và mô phỏng trên phần mềm AVL-Boost; nghiên cứu thực nghiệm.

 • 333729.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hà Văn Hiếu;  Advisor : Trịnh Minh Hoàng (2022)

 • Tổng quan về nền công nghiệp ô tô Việt Nam, đặc tính gió ngang, tiêu chí đánh giá ổn định chuyển động của xe khách cỡ lớn trong điều kiện gió ngang; xác định lực và mô men khí động tác dụng lên xe khi có gió ngang; đánh giá sự mất ổn định của xe khách cỡ lớn trong điều kiện gió ngang bằng mô hình tĩnh.

 • 332726-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Duy Tiến;  Advisor : Nguyễn Thế Lương; Trần Quang Vinh (2022)

 • Tổng quan về phát thải trên động cơ xăng, ảnh hưởng của nhiên liệu xăng pha cồn tới phát thải của động cơ và hoạt động của BXT; xây dựng mô hình mô phỏng bộ xúc tác khí thải ba thành phần trên phần mềm AVL Boost; nghiên cứu nâng cao hiệu quả bộ xúc tác khí thải ba thành phần khi sử dụng nhiên liệu xăng pha cồn; nghiên cứu đánh giá hiệu quả của bộ xúc tác cải tiến.

 • 332704-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Văn Đăng;  Advisor : Khổng Vũ Quảng; Trần Đăng Quốc (2022)

 • Tổng quan về phương tiện giao thông và ô nhiễm môi trường, các phương án phối hợp nguồn động lực của xe hybrid; cơ sở lý thuyết tính toán, thiết kế hệ động lực xe hybrid; tính toán thiết kế và mô phỏng và hệ động lực xe hybrid.

 • 324642-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Văn Lại;  Advisor : Trần Xuân Bộ; Trần Khánh Dương (2021)

 • Tổng quan về hệ thống truyền động khí nén, mô phỏng và điều khiển xy lanh khí nén; các mô hình ma sát sử dụng trong nghiên cứu; nghiên cứu ảnh hưởng của mô hình ma sát trong mô phỏng động lực học xy lanh khí nén; nghiên cứu ứng dụng mô hình ma sát trong điều khiển vị trí pít-tông xy lanh khí nén.

 • 324610-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Thành Niêm;  Advisor : Lưu Văn Tuấn; Đặng Việt Hà (2021)

 • Tổng quan về tải trọng động của SMRM, hệ thống treo khí nén của SMRM; xây dựng mô hình động lực học đoàn xe sơ mi rơ moóc để nghiên cứu tải trọng động; khảo sát tải trọng động và thời gian tách bánh của xe sơ mi rơ moóc; nghiên cứu thực nghiệm.

 • 295648.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Công Khánh Dân;  Advisor : Lưu Văn Tuấn (2014)

 • Tổng quan về giao thông đường bộ Việt Nam, về an toàn chuyển động và tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phanh. Động lực học theo phương dọc. Cơ sở lý thuyết điều khiển lực phanh. Thiết kế bộ điều hòa lực phanh.

 • 324498.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Diệp Thanh Thắng;  Advisor : Nguyễn Phùng Quang; Nguyễn Đức Huyền (2019)

 • Tổng quan hệ thống điện lai không nối lưới; Cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu; Xây dựng chiến lược phát công suất tối ưu bằng phương pháp quy hoạch động; Xây dựng chiến lược phát công suất với bước nhảy markov; Mô phỏng thông số thực tế và cài đặt hệ thống SCADA.