Ts-Cơ khí động lực (73)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 73 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Diệp Thanh Thắng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Phùng Quang; Nguyễn Đức Huyền (2019)

 • Tổng quan hệ thống điện lai không nối lưới; Cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu; Xây dựng chiến lược phát công suất tối ưu bằng phương pháp quy hoạch động; Xây dựng chiến lược phát công suất với bước nhảy markov; Mô phỏng thông số thực tế và cài đặt hệ thống SCADA.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Danh Huy;  Người hướng dẫn : Bùi Quốc Khánh; Họ đệm tên (2019)

 • Tổng quan khái quát về hệ truyền động cơ - bánh đà tích hợp ổ từ chủ động, xây dựng mô hình động lực học của hệ truyền động cơ - bánh đà tích hợp ổ từ chủ động, thiết kế điều khiển tính cho hệ ô từ chủ động của truyền động cơ - bánh đà, thiết kế điều khiển phi tuyến cho hệ ổ từ của truyền động động cơ - bánh đà theo nguyên lý phẳng

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Dũng;  Người hướng dẫn : Phạm Minh Tuấn; Trần Quang Vinh (2020)

 • Tổng quan; Cơ chế hình thành các chất độc hại trong khí thải của động cơ và cơ sở lý thuyết tính toán mô phỏng bộ xử lý khí thải; Mô phỏng thiết kế và chế tạo bộ cức tác DOC, DPF và SCR trên động cơ diesel xe tải nhẹ; Nghiên cứu thử nghiệm bộ xúc tác DOC, DPF và SCR dùng cho động cơ diesel xe tải nhẹ D4BB.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Vũ Đức Phúc;  Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khang; Nguyễn Phong Điền (2020)

 • Tổng quan nghiên cứu điều khiển dao động bằng bộ giảm chấn động lực; Điều khiển tối ưu dao động của hệ chính có cản bằng nhiều bộ giảm chấn động lực đơn tần số dựa trên phương pháp của DEN-HARTOG; Điều khiển tối ưu dao động của hệ chính có cản bằng nhiều bộ giảm chấn động lực đa tần số dựa trên phương pháp TAGUCHI; Điều khiển tối ưu động uốn cưỡng bức của dầm Euler-bernoulli có cản bằng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Bùi Chính Minh;  Người hướng dẫn : Nguyễn Công Hiền; Nguyễn Văn Liễn; Võ Việt Sơn (2007)

 • Hệ truyền động khớp mềm trong công nghiệp, điều khiển với bộ điều khiển truyền thống. Tổng hợp truyền động khớp mềm bằng điều khiển phản hồi trạng thái tuyến tính. Phát triển lý thuyết tổng hợp bộ điều khiển phi tuyến thích nghi bền vững truyền động khớp mềm. Xây dựng mô hình thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Trọng Minh;  Người hướng dẫn : Bùi Quốc Khánh (2007)

 • Tổng quan về biến tần của ma trận. Vấn đề chuyển mạch trong ma trận khoá hai chiều. Các phương pháp biến điệu trong biến tần ma trận và vector không gian trực tiếp. Xây dựng hệ thống điều khiển cho biến tần. Một số vấn đề liên quan đến ứng dụng thực tế cua MC.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm Văn Sơn;  Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Khang (2006)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết cân bằng khối lượng hệ nhiều vật. Phân tích động học cơ cấu không gian bằng phương pháp chiếu vuông góc và các điều kiện cân bằng khối lượng hệ nhiều vật.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phùng Hồng Tuấn;  Người hướng dẫn : Võ Sỹ Huỳnh; Nguyễn Thế Mịch (2010)

 • Bằng lý thuyết và thực nghiệm, luận án đưa ra phương pháp nghiên cứu tối ư hoá biên dạng vòi phun tua bin tia nghiêng, xác định được mối quan hệ hình học gữa các bộ phanạ quan trọng trong tua bin tia nghiêng và vòi phun và bánh công tác. tạo ra một kiểu tua bin tia nghiêng mới có hiệu suất cao, phạm vi làm việc rộng làm cơ sở để thiết kế, chế tạo tua bin tia nghiêng phục vụ p...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Vũ văn Duy;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thế Mịch; Nguyễn Thế Đức (2009)

 • Nghiên cứu phát triển thuật toán của phương pháp BEM và lập trình tính toán cho bài toán xâm thực chảy bao profil cánh. Ứng dụng phần mềm Fluent để khảo sát cùng bài toán và mở rộng. Phát triển hướng nghiên cứu về xâm thực trong bánh công tác máy thuỷ lực cánh dẫn hướng trụ, điển hình là chân vịt tàu thuỷ và bơm cánh dẫn hướng trục. Kiểm chứng bằng thực nghiệm trên mỗi mẫu bơm cánh dẫn ...