Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Lê Đăng Đông;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Trần Anh Trung (2019)

 • Tổng quan vấn đề giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải của động cơ xăng, các biện pháp giảmt iêu hao nhiên liệu và phát thải cho động cơ xăng, nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hydro cho động cơ xăng,...Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình động cơ phun xăng điện tử sử dụng hỗn hợp giàu hydro và hệ thống điều khiển. Động cơ phun xăng sử dụng hỗn hợp giàu hydro và mô hình mô phỏng. Nghiên c...

 • -


 • Authors : Nguyễn Sỹ An;  Advisor : Hồ Hữu Hải; Lưu Văn Tuấn (2019)

 • Nghiên cứu tình hình nghiên cứu hạn chế trượt lết cho bánh xe khi phanh. Nghiên cứu đề xuất và mô hình mô phỏng hệ thốn phanh hạn chế trượt lết. Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển (ECU).

 • -


 • Authors : Luyện Văn Hiếu;  Advisor : Ngô Sỹ Lộc; Trần Khánh Dương (2019)

 • Tổng quan năng lượng động năng xe cơ giới, hệ thống phanh trên xe cơ giới, công suất và tần suất phanh phương tiện xe cơ giới, sự phát triển hệ thống phanh thu năng thủy lực trên thế giới, tình hình nghiên cứu phát triển hệ thống phanh thu năng thủy lực trên xe cơ giới ở nước ta. Mô hình hệ thống phanh thu năng thủy lực. Khảo sát hệ thống phanh thu năng thủy lực. Nghiên cứu thực nghiệm...

 • -


 • Authors : Nguyễn Thành Huân;  Advisor : Trần Xuân Thái; Nguyễn Đức Toàn (2018)

 • Tổng quan về tiện vật liệu cứng có gia nhiệt bằng laser. Cơ sở lý thuyết tiện vật liệu cứng có gia nhiệt bằng laser. Phương pháp nghiên cứu, mô hình, trang thiết bị và vật liệu thực nghiệm tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser. Nghiên cứu thực nghiệm tiện thép hợp kim 9XC sau tôi có gia nhiệt bằng laser.