Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Thái;  Advisor : Lê Quang; Lê Thanh Tùng (2013)

  • Luận án nghiên cứu các phương pháp tính toán số được ứng dụng trong bài toán dòng qua chân vịt không xâm thực và có xâm thực, thiết lập các bài toán dòng qua chân vịt bằng các phương pháp khác nhau như phương pháp RANS, LES và phương pháp truyền thống trong thiết kế chân vịt tàu thủy và thiết lập chương trình thực nghiệm để khảo sát đặc tính xâm thực của chân vịt tàu thủy. So sánh kết ...