Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Giang;  Advisor : Nguyễn Phú Khánh; Trần Chí Thành (2016)

  • Nêu hiện trạng phát triển điện hạt nhân trên thế giới và Việt Nam; sơ lược về an toàn hạt nhân; tìm hiểu công nghệ lò phản ứng VVER ở Việt Nam. Trình bày phương pháp luận, phân tích mô hình chuyển pha của các thang tỉ lệ RELA5, CTF và CFX. Kiểm tra và đánh giá các mô hình chuyển pha bằng mô phỏng số. Dự đoán hệ số pha hơi trong kênh nóng bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000/V392.