Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Thái;  Advisor : Lê Quang; Lê Thanh Tùng (2013)

  • Luận án nghiên cứu các phương pháp tính toán số được ứng dụng trong bài toán dòng qua chân vịt không xâm thực và có xâm thực, thiết lập các bài toán dòng qua chân vịt bằng các phương pháp khác nhau như phương pháp RANS, LES và phương pháp truyền thống trong thiết kế chân vịt tàu thủy và thiết lập chương trình thực nghiệm để khảo sát đặc tính xâm thực của chân vịt tàu thủy. So sánh kết ...

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Giang;  Advisor : Nguyễn Phú Khánh; Trần Chí Thành (2016)

  • Nêu hiện trạng phát triển điện hạt nhân trên thế giới và Việt Nam; sơ lược về an toàn hạt nhân; tìm hiểu công nghệ lò phản ứng VVER ở Việt Nam. Trình bày phương pháp luận, phân tích mô hình chuyển pha của các thang tỉ lệ RELA5, CTF và CFX. Kiểm tra và đánh giá các mô hình chuyển pha bằng mô phỏng số. Dự đoán hệ số pha hơi trong kênh nóng bó nhiên liệu lò phản ứng VVER-1000/V392.