Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tường Vi;  Advisor : Hoàng Đình Long; Lê Anh Tuấn (2014)

 • Nghiên cứu phương pháp cung cấp nhiên liệu LPG/diesel và tạo hỗn hợp trong động cơ ; đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ LPG/diesel, ảnh hưởng của tỷ lệ LPG thay thế đến tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải và ảnh hưởng của LPG đến góc phun sớm tối ưu của động cơ

 • Thesis


 • Authors : Hồ Văn Đàm;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2014)

 • Tổng quan, cơ sở lý thuyết về xây dựng bộ dữ liệu chuẩn cho ECU trên động cơ đốt trong. Ứng dụng quy hoạch thực nghiệm để tối ưu các tham số trong quá trình xây dựng bộ dữ liệu chuẩn. Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng bộ dữ liệu chuẩn trên động cơ diesel AVL 5402.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Hữu Truyền;  Advisor : Lê Anh Tuấn; Phạm Hữu Tuyến (2014)

 • Tổng quan về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu etanol và xăng sinh học, vấn đề sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Cơ sở lý thuyết tính toán và phương pháp đánh giá tương thích của động cơ xăng truyền thống khi sử dụng xăng sinh học. Tính toán mô phỏng động cơ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ etanol lớn. Nghiên cứu đánh giá khả năng tương thích vật liệu, nghiên cứu thực nghiệm trên&...