Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Hán;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Khổng Vũ Quảng (2015)

  • Nêu xu hướng phát triển động cơ đốt trong, thành quả đạt được trong công nghệ phát triển động cơ đốt trong, tăng áp cho động cơ. Cơ sở cải tiến tăng áp bằng tuabin máy nén cho động cơ đốt trong. Tính toán, cải tiến tăng áp cho động cơ D243. Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá.