Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Tô Hoàng Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2016)

 • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất ô tô khách; khí động học ô tô; tình hình nghiên cứu khí động học ô tô; công nghệ sản xuất vỏ ô tô khách ở Việt Nam. Xây dựng mô hình mô phỏng khí động học vỏ xe khách. Nghiên cứu khí động học vỏ ô tô khách bằng phần mềm ansys-fluent. Nghiên cứu khí động học vỏ xe khách trong ống khí động.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Gia Điềm;;  Advisor : Ngô Văn Hiền; Nguyễn Phú Khánh (2016)

 • Tổng quan về phương tiện bay không người lái và các kỹ thuật điều khiển. Mô hình động lực học và cấu trúc hệ thống điều khiển của Q-UAV với automate lai. Mô hình phân tích, thiết kế và thực thi của hệ thống điều khiển cho Q-UAV bằng công nghệ hướng đối tượng. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống điều khiển Q-UAV.

 • Thesis


 • Authors : Hồ Hữu Hùng;  Advisor : Lưu Văn Tuấn; Đào Mạnh Hùng (2016)

 • Tổng quan hệ thống phanh ABS khí nén trên xe ô tô, lịch sử phát triển hệ thống ABS khí nén, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Phương pháp điều khiển ABS, nghiên cứu khả năng đáp ứng tần số điều khiển của hệ thống phanh khí nén có ABS, xay dựng mô hình mô phỏng chuyển động của ô tô trong quá trình phanh. Nghiên cứu điều kiện hệ thốn ABS dẫn động khí nén. Nghiên cứu thực nghiệm.<...