Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Nguyên Cường;  Advisor : Lê Quang; Ngô Sỹ Lộc (2017)

 • Nêu khái niệm chung về tuổi thọ máy bay và kết cấu máy bay; phương pháp xác định tuổi thọ của kết cấu máy bay trong hệ thống khai thác hiện hành; khái niệm về mỏi và mỏi gỉ kết cấu máy bay; tình hình nghiên cứu lĩnh vực tin cậy và tuổi thọ kết cấu máy bay. Xây dựng phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay. Xác định tần số tải lặp lên kết cấu máy...

 • Thesis


 • Authors : Tạ Tuấn Hưng;  Advisor : Dương Ngọc Khánh; Võ Văn Hường (2017)

 • Xu thế phát triển và vấn đề mất ổn định đoàn xe sơ mi rơ moóc (ĐXSMRM); lựa chọn chỉ tiêu, thông số đánh giá mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Xây dựng mô hình động lực học không gian xác định mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Khảo sát xác định mất ổn định lật ngang đoàn xe khi quay vòng.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Hoàng Đình Long (2017)

 • Giới thiệu nhiên liệu thay thế dùng cho động cơ đốt trong, đặc điểm của khí thiên nhiên, tình hình nghiên cứu sử dụng CNG trên động cơ đốt cháy cưỡng bức. Nghiên cứu mô phỏng sử dụng CNG trên động cơ xăng hiện hành bằng phần mềm AVL-BOOST. Nghiên cứu tính toán thiết kế, chế tạo hệ thống cung cấp CNG và phụ gia cho động cơ INZ-FE.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Anh;  Advisor : Hoàng Đình Long (2017)

 • Tổng quan về kiểm soát phát thải độc hại trong động cơ đốt trong; nhiên liệu hydro cho động cơ đốt trong; các phương pháp sản xuất hydro và khí giàu hydro; tích trữ, vận chuyển và cung cấp hydro và khí giàu hydro cho động cơ đốt trong. Cơ sở lý thuyết tính toán quá trình biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu xăng. Tính toán sự tạo khí giàu hydro trong bxt biến đổi nhiệt hóa xăng tận dụng nhiệt ...