Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tường Vi;  Advisor : Hoàng Đình Long; Lê Anh Tuấn (2014)

 • Nghiên cứu phương pháp cung cấp nhiên liệu LPG/diesel và tạo hỗn hợp trong động cơ ; đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ LPG/diesel, ảnh hưởng của tỷ lệ LPG thay thế đến tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải và ảnh hưởng của LPG đến góc phun sớm tối ưu của động cơ

 • Thesis


 • Authors : Lê Nguyên Cường;  Advisor : Lê Quang; Ngô Sỹ Lộc (2017)

 • Nêu khái niệm chung về tuổi thọ máy bay và kết cấu máy bay; phương pháp xác định tuổi thọ của kết cấu máy bay trong hệ thống khai thác hiện hành; khái niệm về mỏi và mỏi gỉ kết cấu máy bay; tình hình nghiên cứu lĩnh vực tin cậy và tuổi thọ kết cấu máy bay. Xây dựng phương pháp xác định tiêu hao tuổi thọ thực tế của kết cấu máy bay. Xác định tần số tải lặp lên kết cấu máy...

 • Thesis


 • Authors : Tô Hoàng Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2016)

 • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất ô tô khách; khí động học ô tô; tình hình nghiên cứu khí động học ô tô; công nghệ sản xuất vỏ ô tô khách ở Việt Nam. Xây dựng mô hình mô phỏng khí động học vỏ xe khách. Nghiên cứu khí động học vỏ ô tô khách bằng phần mềm ansys-fluent. Nghiên cứu khí động học vỏ xe khách trong ống khí động.

 • Thesis


 • Authors : Tạ Tuấn Hưng;  Advisor : Dương Ngọc Khánh; Võ Văn Hường (2017)

 • Xu thế phát triển và vấn đề mất ổn định đoàn xe sơ mi rơ moóc (ĐXSMRM); lựa chọn chỉ tiêu, thông số đánh giá mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Xây dựng mô hình động lực học không gian xác định mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Khảo sát xác định mất ổn định lật ngang đoàn xe khi quay vòng.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Gia Điềm;;  Advisor : Ngô Văn Hiền; Nguyễn Phú Khánh (2016)

 • Tổng quan về phương tiện bay không người lái và các kỹ thuật điều khiển. Mô hình động lực học và cấu trúc hệ thống điều khiển của Q-UAV với automate lai. Mô hình phân tích, thiết kế và thực thi của hệ thống điều khiển cho Q-UAV bằng công nghệ hướng đối tượng. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống điều khiển Q-UAV.