Search

Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thành Bắc;  Advisor : Phạm Minh Tuấn; Trần Anh Trung (2018)

  • Tổng quan về vấn đề thiếu hụt năng lượng và ô nhiễm môi trường; nhiên liệu thay thế; đặc điểm nhiên liệu ethanol; nghiên cứu ứng dụng ethanol cho động cơ xăng,...Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol làm việc theo thời gian thực. Động cơ lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol và mô hình mô phỏng. Nghiên cứu thực nghiệm